Hội nhà báo Hải Phòng

Hội Nhà báo Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 196-QĐ/UB ngày 13/03/1986 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Trụ sở: Số 42 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3640.600. Email: hoinhabaohaiphong@gmail.com Hội Nhà báo Hải Phòng là tổ chức chính trị - xã hội và nghề nghiệp của giới báo chí trên địa bàn Hải Phòng

hoinhabaohaiphong, hoinhabao, baochi, haiphong, hội nhà báo hải phòng, hội nhà báo, báo chí, hải phòng